Författningshandbok 2011 (Medicinal)

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dess utom 9 orienterande uppsatser som bland annat beskriver hur man läser och tolkar författningstexter, hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar och reglerna kring delegering.

Sedan förra årets upplaga har Författningshandboken genomgått omfattande förändringar. Ett nittiotal författningar har ändrats, cirka femton har upphävts och cirka femton har tillkommit. Bland nyheterna kan särskilt nämnas patientsäkerhetslag samt förordning om vårdgaranti.

I Författningshandbok 2011, bok med onlinetjänst ingår ett 12 månaders abonnemang på Författningshandbok Online, en online tjänst på internet där du snabbt och enkelt kan söka och få fram uppgifter ur det omfattande innehållet.

Norstedts Akademiska Förlag

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne (Keine Bewertungen bisher)
Loading...

Hinterlasse eine Antwort

Obs!Online: Schwedisch Lernen mit Privat-Lehrern

ct_Header-kleinBei OBS!Online kannst Du Schwedisch lernen mit einem persönlichen Lehrer. Mehr Informationen erhältst Du hier:

Partner-Links:
zu diesem Schwedenstube-Partner
zu weiteren Partnerfirmen

© 2002 - 2016 Schwedenstube by Karsten Piel All Rights Reserved