von Luik, Colette

Van Luik, Colette: Vem är Svensson?

„Der typische Schwede?“ – Diese Buch versucht sie oder ihn mit Statistiken und Interviews darzustellen. Ein lustig-lesenswertes Buch über schwedische Gewohnheiten und Werte in Schweden.

Finns Medelsvensson och vem är hon i sådana fall? Journalisten Colette van Luik har plöjt tabellmetrar med statistik, pratat med etnologer och andra experter och, inte minst, djupintervjuat fyra genomsnittsfamiljer i olika delar av Sverige. Resultatet har blivit en rolig och tänkvärd bok om svenskar och svenskars vanor och värderingar. Dessutom är boken tryfferad med topplistor som alla anknyter till temat. En bok att kanske känna igen sig i, eller inte känna igen sig i. Eller känna igen sig fast man inte vill…

Colette van Luik arbetar på Sveriges Television som reporter, redaktör och programledare, främst på de regionala nyheterna ABC, men tidigare också på Rapport. Van Luik har tidigare arbetat som redaktör på hälsoprogrammet Toppform, producerat av SVT Norrköping. Hon är framför allt inriktad på nyheter med betoning på hälsa, medicin och sociala frågor, och är utbildad friskvårdskonsult och massör.

Verlag: Alfabeta, 221 Seiten

© 2002 - 2016 Schwedenstube by Karsten Piel All Rights Reserved