Berggren Henrik (schwed.)

Berggren, Henrik: Underbara dagar framför oss

Detta är den stora, definitiva och internationellt gångbara boken om Olof Palme och hans tid. Palmes liv spänner över den epok som ibland kallas „det korta 1900-talet“. Han föddes nio år efter första världskrigets slut och dog tre år före Berlinmurens fall. I hans liv och gärning möts tidens stora frågor: det kalla kriget, avkolonialisering, det moderna välfärdsprojektet, 1968 års studentuppror, Sveriges uppgång som en „moralisk stormakt“. Med sin bakgrund utgör han också en intressant och sammansatt symbol för mötet mellan en tidigare svensk överklass och den politiskt framgångsrika arbetarrörelsen.

Norstedts Förlag, 714 sidor

© 2002 - 2016 Schwedenstube by Karsten Piel All Rights Reserved