Golding William (schwed.)

Golding, William: Flugornas herre

Flugornas herre är en av den moderna världslitteraturens främsta och mest lästa romaner. I pojkäventyrets form har nobelpristagaren William Golding skapat ett drama över den mänskliga civilisationens utveckling.

Bonnier Pocket

© 2002 - 2016 Schwedenstube by Karsten Piel All Rights Reserved