Isaksson Ulla (schwed.)

Isaksson, Ulla: De två saliga

Ulla Isakssons „De två saliga“ utkom första gången 1982. Det är en av svensk litteraturs märkligaste kärleksromaner om två människor vars längtan efter tvåsamhet för dem in i folie á deux, en sinnessjukdom för två.

Romanen filmatiserades senare av Ingmar Bergman. Det börjar: „263! Tåget skakade men siffran borde antecknas, medan han ännu hade den i huvudet. Han hade slagit upp den på sjukhuset men blivit avbruten och nu för tiden kunde han aldrig lita på minnet. I sin ut en pappersbunt, fick fram pennan ur fickan och började skriva med portföljen tvärs över knäna som skrivbord.Fall 263 Bilagda, ännu obearbetade och endast flyktigt kommenterade anteckningar innesluter ett material hopsamlat ur journaler, brev, samtal och efterlämnade papper rörande teckningslärarinnan VIVEKA BURMAN.“ Sedan fortsätter det…

Ulla Isakssons „De två saliga“ ingår i Modernistas serie med moderna svenska klassiker. Modernistas ambition med serien är att förnya synen på den nya svenska efterkrigslitteraturen. Tonvikten ligger på nyskapande prosa från 50-talet och framåt, böcker som haft avgörande betydelse i sin tid och som förtjänar att läsas och diskuteras också i vår. Modernista har respekt för traditionen. Med den här serien visar vi hur den borde se ut.

Modernista Pocket, 301 sidor.

© 2002 - 2016 Schwedenstube by Karsten Piel All Rights Reserved