Lindgren Torgny

Lindgren, Torgny: Minnen

„Förbi vårt medvetande flimrar och fladdrar oavbrutet något som vi kallar minne. Ibland hejdas flimret ett ögonblick och vi kan betrakta en bildruta, en enda.“

Det som jag skriver är sprunget ur den sortens ofullständiga betraktande.
Sanning eller lögn? Orsak och verkan?
Det har inte med saken att göra.“

Torgny Lindgren skriver sina minnen, som tillsammans bildar en berättelse. Vad som är sant och har hänt på riktigt kommer läsaren troligen aldrig att få veta. Och det är inte heller poängen. Minnet är som vi vet en högst otillförlitlig källa.

Norstedts Förlag, Inbunden

© 2002 - 2016 Schwedenstube by Karsten Piel All Rights Reserved