Strindberg August

Strindberg, August: En dåres försvarstal

En dåres försvarstal – som Strindberg skrev på franska 1887-88 när äktenskapet med Siri von Essen råkat in i en svår kris – är en av de stora kärleksromanerna i svensk litteratur.

Den är på en och samma gång en hänsynslös och hatisk uppgörelse med hustrun och en avancerad naturalistisk, psykologisk roman, som har släktskap med klassisk fransk romankonst.

Romanen vållade skandal i Sverige trots att Strindberg aldrig gav ut den på svenska. Den utnämndes till »den hemskaste bok som Strindberg och följaktligen någon svensk författare någonsin skrivit» men också till »en av de märkvärdigaste romanerna i den nyare europeiska litteraturen».

Denna pocketutgåva bygger på volym 25 i Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk. Ordförklaringar ingår och professor Gunnel Engwall har skrivit ett efterord. För denna utgåva har Märta Tikkanen dessutom skrivit ett nytt förord.

Norstedts Pocket, 329 sidor.

Strindberg, August: Fröken Julie LL

Der Klassiker von August Strindberg als leichter Lesetext!

Fröken Julie älskar att dansa. Hon kastar sig vilt ut i dansen på midsommarafton. Ingen man dansar som hennes fars betjänt Jean. Men får grevens dotter dansa med en betjänt? I köket träffas de två tillsammans med Kristin som är Jeans fästmö. När Kristin har somnat börjar en natt som slutar med svek, kärlek och död.

August Strindberg har skrivit den berömda kärlekshistorien mellan Jean och fröken Julie. Den är en av världens mest spelade pjäser. Busk Rut Jonsson har återberättat Fröken Julie till lättläst.

LL-Förlaget

Strindberg, August: Hemsöborna

„Det är Svenskt lands och skärgårdslif i romanform med episoder, den första roman, genuina, jag gjort. Öfverflödar af Svenska landskap, bönder, upplysningsmän, prestar o.d.Vackra saker, fula saker, ledsamma händelser, glada uppsluppna, dock tryckbara alla.“ – August Strinberg.

Natur och Kultur Förlag

Strindberg, August: Röda rummet

„Härmed är Röda Rummet slut. Jag har förgäves försökt en Epilog; den blev nog vacker, men den kom in i en spritt ny tonart och skildrade saker som icke hörde hit! Här är punkten för hjältens ungkarlsliv, och det är det boken handlar om.“ – August Strindberg.

Norstedts Pocket.

Am 14. Mai 2012 jährt sich der Todestag von August Strindberg zum 100. Mal. Im Gedenken an den großen schwedischen Autor finden in Schweden und der Welt etliche Veranstaltungen statt. Der Mitterauer Buchshop hat aus diesem Anlaß eine eigene Rubrik mit Büchern und Filmen zusammengestellt.

© 2002 - 2016 Schwedenstube by Karsten Piel All Rights Reserved