Schwedisch Lernen

Rivstart A1+A2 Textbok

Rivstart är en enspråkig nybörjarkurs i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Kursen har en relativt snabb progression och är tänkt för deltagare som kan förväntas ha en snabb inlärningstakt.

Rivstart uppmuntrar deltagarna att själva lista ut språkliga mönster och grammatiska regler. De lockas att bli aktiva språkinlärare också utanför klassrummet.

I Rivstart används nya tempusbeteckningar som är klara och intuitiva för både lärare och elever. Nu-systemets tempus heter presens perfekt (har talat), presens (talar) och presens futurum (ska tala). Då-systemets tempus heter preteritum perfekt (hade talat), preteritum (talade) och preteritum futurum (skulle tala). På detta sätt blir det tydligt att svenska har två tempussystem och namnen indikerar också hur de bildas. Systemet är hämtat från Svenska Akademiens grammatik där det dock inte implementerats. Rivstart är det första läromedel där dessa tempusbeteckningar används.

Teman och språkfunktioner bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (CEFR). Del 1 täcker nivå A1+A2. Del 2 kommer att omfatta nivå B1.

Textbok

Språket är modernt och speglar svenskan i dag. Övningarna i textboken är kommunikativa och de många talövningarna ger deltagarna verktyg att själva använda språket. Skrivuppgifterna befäster och utvecklar deltagarnas språkliga förmåga ytterligare. Längst bak i boken finns ett utförligt avsnitt om uttal samt uttalsövningar och där finns också en minigrammatik.

Med boken följer en elev-cd i mp3- format med bokens texter, hörövningar och uttalsövningar inspelade samt facit till textboken och övningsboken.

Natur och Kultur Förlag, Häftad, 240 sidor

© 2002 - 2018 Schwedenstube by Karsten Piel All Rights Reserved