Stichwort: Kraja

Kraja: Brusand Hav

1. Jag Kommer Av Ett Brusand Hav
2. Jag Såg Dig
3. Nu Är Det Synd Om De Doda
4. Så Ler Bara Den
5. Bäckens Forsta Bubblor
6. Teoripolskan
7. Så Vandra Vi
8. Tystnaden
9. Allt, Allt Jag Ägde
10. Svantes Visa
11. Lydias
12. Fylleposlkan
13. Alla
14. Himmelske Fader
15. Vägen Till Lyckan

Kraja: Under Himmelens Fäste

1. Si god afton och god kväll
2. Allt under himmelens fäste
3. Kom lilla flicka/Idas vals
4. Den signade dag
5. Limu limu lima/Lille Lasse
6. En gang i min ungdom/Schottis efter Knaft Jonke
7. En sjöman älskar havets vag
8. Uti var hage
9. Lars Persson
10. Fyllevisor
11. Lat oss lustiga vara
12. Min vän
13. Du som fromma hjärtan vardar
14. Bonden och krakan
15. Öland
16. Jag vet en dejlig rosa
17. Gud som haver

© 2002 - 2018 Schwedenstube by Karsten Piel All Rights Reserved